Pri kupovini poklona često pribjegavamo odabiru predmeta za koje unaprijed znamo da neće imati pravu korisnu vrijednost za osobu ko...